Materiaalit

Syksyn 2014 aikana työstettiin 52 sivuinen opas kamppailulajien ohjaajille. Oppaan tavoitteena on auttaa luomaan turvallinen ja yhteisöllinen ilmapiiri jokaiselle kamppailulajisalille. Materiaali on tiivis paketti käytännönläheistä toimista, jonka avulla ohjaajan on helppo vaikuttaa hyvään harjoitteluhenkeen. Oppaan alkupuolella kerrotaan harjoitteluympäristöön ja ryhmädynamiikkaan vaikuttavista taustatekijöistä. Toinen osa koostuu käytännön harjoitteista ja leikeistä joiden tavoitteena on vaikuttaa ennalta ehkäisevästi luomaan salille kiusaamisvapaaympäristö ja hyvä ryhmähenki. Opas pyrkii myös vastaamaan kuinka tunnistaa kiusaaminen ja kuinka puuttua kiusaamis- ja konfliktitilanteisiin.

Kampanja on tuottanut huoneentaulut yhdessä seuratoimijoiden kanssa. Huoneentaulut sopivat yleisesti käytettäviksi mille tahansa kamppailulajille. Huoneentauluja on kolme; yksi harrastajan vanhemmille, yksi ohjaajille ja yksi harrastajalle. Huoneentaulut on helppo ripustaa salin seinälle muistuttamaan yhteisistä pelisäännöistä.

Lisäksi yhtenä käytännön työkaluna etenkin nuoremmille harrastajille ja heidän ohjaajilleen on kehitetty sekä tunnetilakortit että Puhepiiri -harjoitus. Tunnetilakortit ovat kuvallisia kortteja eri tunnetiloista. Niitä voidaan käyttää hyväksi keskustellessa lasten kanssa ja opettaa lapsia tunnistamaan omia tunteitaan. Näitä voidaan käyttää hyödyksi myös konfliktitilanteissa. Puhepiirissä on 26 kuvallista korttia, joita käytetään apuna kun luodaan ryhmiin omat pelisäännöt. Puhepiirin avulla herätetään lasten mielenkiinto ja saadaan aikaan osallistava pelisääntökeskustelu, jonka lopputuloksena on yhteiset pelisäännöt.

Lataa materiaalit täältä


Puhepiiri
on lapsia ja nuoria osallistava vuorovaikutuksellinen työtapa jonka avulla saadaan ryhmän kaikkien jäsenten ääni kuuluviin.
Kamppailija ei kiusaa -opas kamppailulajien ohjaajille on käytännön läheinen tietopaketti jonka tavoitteena on auttaa junioriohjaajia ja seuroja luomaan turvallinen ja yhteisöllinen ilmapiiri oman kotisalin harjoituksiin
Huoneentaulut ovat yleispäteviä suosituksia, joiden avulla koko harrastusyhteisö saadaan puhaltamaan yhteen hiileen

Tarpeet -kortit ja ohjeet työskentelypaketti: Näiden avulla voidaan luoda ryhmälle pelisäännöt niin että ne muodostuvat kunkin ryhmän omista tarpeista.