Mikä Kamppailija ei kiusaa?

Kamppailija ei kiusaa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja kamppailuorganisaatioiden toteuttama kampanja, joka on toteutettu yhteistyössä Valo ry:n kanssa. Kamppailija ei Kiusaa -kampanjassa pyritään löytämään ja antamaan käytännön helppoja työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn oman yhteisön jäsenten parissa. Kamppailija ei kiusaa -kampanjan tärkein tehtävä on auttaa kamppailuseuroja luomaan saleille yhteisöllinen, sovinnollinen ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja tätä kautta ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. Kampanja kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin mutta myös aikuisharrastajiin.

Kamppailija ei kiusaa ketään. Koskaan.

Kamppailija ei kiusaa -kampanja ja kamppailulajiliitot kutsuvat kaikki seurat mukaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Helpoin tapa olla mukana kampanjassa on kiinnittää kiusaamisen vastaiseen työhön huomiota omalla kotisalilla.

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen lähtee siitä, että lasten ja nuorten kanssa keskustellaan aiheesta harjoitusten alussa tai lopussa. Kiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti ja kiusaamistapauksien ilmetessä niihin puututaan heti ja ne selvitetään loppuun asti.
Kampanja on luonut kattavan ja tiedontäyteisen paketin kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Kaikki materiaali on ladattavissa veloituksetta täältä.

Seurat ja yksittäiset henkilöt voivat tukea hanketta ja sen sanomaa myös ostamalla hankkeen tuotteita. Seurat voivat myös järjestämällä omia kiusaamisen vastaisia tapahtumia, joista kerromme mielellämme esimerkiksi FB-sivuillamme.

Kutsumme kaikki lapset, vanhemmat, aikuisharrastajat ja ohjaajat mukaan toimintaan! Luodaan yhdessä jokaiselle salille turvallinen ja sovinnollinen ilmapiiri!

Kampanjan tavoite

Kamppailija ei Kiusaa -kampanjassa pyritään löytämään ja antamaan käytännön helppoja työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn oman yhteisön jäsenten parissa. Kamppailija ei kiusaa -kampanjan tärkein tehtävä on auttaa kamppailuseuroja luomaan saleille yhteisöllinen, sovinnollinen ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja tätä kautta ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. Kampanja kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin mutta myös aikuisharrastajiin. Välillisenä tavoitteena voidaan pitää sitä, että urheiluseurat osana yhteisöä ja yhteiskuntaa parantavat osaltaan koko kylä- tai kaupunkiyhteisön viihtyvyyttä ja sanoma leviää myös koulumaailmaan ja työpaikoille.

Kamppailijat toimivat esimerkkeinä, heistä ketkä puuttuvat kiusaamistilanteisiin ja osaavat omalla käytöksellään ja vuorovaikutustaidoillaan edistää sovinnollisuutta ja estää kiusaamista. Näiden tavoitteiden täyttämiseen suurin työkalu on junioriohjaajien kouluttaminen. Kun eri lajien ohjaajat omaavat itse hyvät taidot sovitella konfliktitilanteita ja luoda turvallista ilmapiiriä, taidot ja toimivat käytännöt leviävät myös koko laajemmalti seuroissa. Kamppailu-urheiluun ja kamppailulajieihin yleisesti liitettävät arvot toivottavasti jo itsessään ohjaavat harrastajia ja urheilijoita puuttumaan kiusaamiseen ja puolustamaan heikompia.

Kampanjan taustat

Keväällä 2013 syntyi ajatus, että kamppailulajit voisivat omalta osaltaan olla ennalta ehkäisemässä kiusaamista. Liittojen etenkin koulutuksen ja nuorison parissa työskentelevät henkilöt innostuivat ajatuksesta, sillä samalla saataisiin kamppailulajit puhaltamaan yhteen hiileen hyvän asian puolesta. Mukana olivat ihan alusta asti aikido aikido, taido, judo ja taekwondo sekä nyrkkeily. Yhteisissä palavereissa tuli puheeksi kiusaaminen. Esiin oli tullut tapauksia joilta ei voitu sulkea silmiä. Kiusaamista tapahtuu kaikkialla, niin myös kamppailu-urheiluseuroissa joten oli aika puuttua asiaan.

Ydinryhmä kehitteli aihetta kevään ja kesän aikana 2013. Syksyllä tehtiin päätös, että aihe nostetaan avoimen sinettiseminaarin lajipäivään workshopiksi. Mukana 6.10.2013 pidetyssä seminaarissa oli edustajia useasta eri kamppailulajista. Ennen yhteistä suunnitteluosuutta Mannerheimin lastensuojeluliiton Tiia Posa kertoi mistä kiusaamisessa on kysymys. Posa toimi seminarin aikaan MLL:ssa koulurauham ja kiusaamisen ehkäisyn asiantuntijana.

Yhteisen alustuksen jälkeen seminaariosallistujat ideoivat kuinka kamppailulajit voisivat omalta osaltaan edistää ajatusta kiusaamisen nollatoleranssista. Kampanjan suosio yllätti ydinryhmän. Seminaarissa 50 osallistujan kesken julkaistu Kamppailija ei kiusaa Facebook -sivu oli ensimmäisen illan jälkeen tavoittanut jo 1000 tykkääjää. Kentän vietsi oli vahva, seurat toivoivat saavansa lisää apua kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Kampanjan alkumetreiltä lähtien kamppailuliitista ja -seuroista alkoi tulla runsaasti yhteydenottoja ydinrymän edustajille koskien tukimateriaaleja, neuvoja ja osallistumista tapahtumiin. Yhteisissä tapahtumissa, kuten sinettiseuraseminaarissa että koulutuksissa nousi selkeä tarve lähteä hakemaan hankkeelle rahoitusta ja sitä kautta rekrytoida kokopäiväinen työntekijä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankerahan Valo ry:lle ja kamppailulajien käytäntöyhteisö vastasi hankkeen sisällöllisestä ohjauksesta. Mukaan kampanjaan alkoi ilmoittautua runsaasti eri kamppailutahoja pienistä ja isoista lajeista sekä yksittäisistä seuroista.

Projektityöntekijä Tuomas Vaskisalmen työnkuvaan kuului hankkeen markkinointi eri viestintäkanavia käyttäen, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kampanjan tunnettuuden lisääminen, oppaiden ja koulutusten suunnittelu, tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen sekä muut suunnittelu- ja toteutustehtävät yhdessä lajiliittojen työntekijöistä koostuneen ohjausryhmän kanssa. Isona osana hanketta on ollut lapsille, vanhemmille ja ohjaajille suunnattu kysely, johon vastasi kaikkiaan n. 2000 kamppailulajin harrastajaa ja vanhempaa.

Kamppailija ei kiusaa -kampanja on tehnyt yhteistyötä myös Vertaissovittelufoorumin kanssa. Verso on Ray:n rahoittama vertaissovitteluun erikoistunut järjestö joka on saanut paljon hyviä tuloksia niin koulu-, päiväkoti- ja työmaailmassakin.