Kampailija EI kiusaa. Ketään. Koskaan. Missään.

Toimintaan mukaan

Kamppailija EI kiusaa -kampanja ja kamppailulajiliitot kutsuvat kaikki seurat mukaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Helpoin tapa olla mukana kampanjassa on kiinnittää kiusaamisen vastaiseen työhön huomiota omalla kotisalilla.

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen lähtee siitä, että lasten ja nuorten kanssa keskustellaan aiheesta harjoitusten alussa tai lopussa. Kiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti ja kiusaamistapauksien ilmetessä niihin puututaan heti ja ne selvitetään loppuun asti.
Kampanja on luonut kattavan ja tiedontäyteisen paketin kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Kaikki materiaali on ladattavissa veloituksetta täältä.

Seurat ja yksittäiset henkilöt voivat tukea hanketta ja sen sanomaa myös ostamalla hankkeen tuotteita. Seurat voivat myös järjestämällä omia kiusaamisen vastaisia tapahtumia, joista kerromme mielellämme esimerkiksi FB-sivuillamme sekä Instagramissa (linkki tähän)

Kutsumme kaikki lapset, vanhemmat, aikuisharrastajat ja ohjaajat mukaan toimintaan! Luodaan yhdessä jokaiselle salille turvallinen ja sovinnollinen ilmapiiri!

Kampanjan tavoite

Kamppailija EI Kiusaa -kampanjassa pyritään löytämään ja antamaan käytännön helppoja työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn oman yhteisön jäsenten parissa. Kamppailija ei kiusaa -kampanjan tärkein tehtävä on auttaa kamppailuseuroja luomaan saleille yhteisöllinen, sovinnollinen ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja tätä kautta ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. Kampanja kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin mutta myös aikuisharrastajiin. Välillisenä tavoitteena voidaan pitää sitä, että urheiluseurat osana yhteisöä ja yhteiskuntaa parantavat osaltaan koko kylä- tai kaupunkiyhteisön viihtyvyyttä ja sanoma leviää myös koulumaailmaan ja työpaikoille.

Kamppailijat toimivat esimerkkeinä, heistä ketkä puuttuvat kiusaamistilanteisiin ja osaavat omalla käytöksellään ja vuorovaikutustaidoillaan edistää sovinnollisuutta ja estää kiusaamista. Näiden tavoitteiden täyttämiseen suurin työkalu on junioriohjaajien kouluttaminen. Kun eri lajien ohjaajat omaavat itse hyvät taidot sovitella konfliktitilanteita ja luoda turvallista ilmapiiriä, taidot ja toimivat käytännöt leviävät myös koko laajemmalti seuroissa. Kamppailu-urheiluun ja kamppailulajieihin yleisesti liitettävät arvot toivottavasti jo itsessään ohjaavat harrastajia ja urheilijoita puuttumaan kiusaamiseen ja puolustamaan heikompia.